1.5.2 ארגונים וניהול פרויקטים

ארגונים משתמשים במשילות לקביעת הכיוון האסטרטגי ומדדי ביצוע . הכיוון האסטרטגי מספק את המטרה , את הציפיות , את היעדים ואת הפעולות הנחוצים כדי לכוון את מאמציו של העסק והוא מתואם עם היעדים העסקיים . פעילויות ניהול פרויקטים צריכ 1 ת להיות מתואמות עם כיוון עסקי מהרמה הגב 1 הה ביותר , ואם חל שינוי , יש לתאם מחדש את מטרות הפרויקט . בסביבת פרויקט , שינויים ביעדי הפרויקט משפיעים על יעילותו של הפרויקט ועל הצלחתו . כאשר ההתאמה העסקית של הפרויקט קבועה , סיכויי הצלחתו גדלים מאוד היות שהפרויקט נותר מתואם עם הכיוון האסטרטגי של הארגון . אם יחול שינוי כלשהו , מן הראוי שהפרויקטים ישתנו בהתאם . 1 . 5 . 2 . 1 ארגונים מבו -י 00 פרויקט ארגונים מבוססי-פרויקט ( PBO - Project-Based Organizations ) הם מבנים ארגוניים שונים היוצרים מערכות זמניות לביצוע עבודתם . ארגונים מבוססי-פרויקט יכולים להיווצר באמצעות סוגים שונים של ארגונים ( לדוגמה , ארגון פונקציונאלי , ארגון מטריצה או ארגון פרויקטאלי ( ראה . (( 2 . 1 . 3 השימוש בארגונים מבוססי-פרויקט עשוי לצמצם את הה"ררכיה ואת הביורוקרטיה בארגונים , שכן הצלחת העבודה נמדדת לפ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ