1.5.1 ניהול תפעול וניהול פרויקטים

שינויים בתפעול העסקי יכולים להיות עיקרו של פרויקט ייעודי - בייחוד אם מסירת מוצר או שירות חדש יוצרים שינויים מהותיים בתפעול העסקי . תפעול שוטף אינו נכלל בתכולתו של פרויקט . עם זאת , קיימות נקודות השקה שבהן שני התחומים מצטלבים . פרויקטים יכולים להצטלב עם תפעול בנקודות שונות במהלך מחזור חיי המוצר . למשל : בכל 0 גירת שלב ; בפיתוח מוצר חדש , שדרוג מוצר או הרחבת תפוקות ; בשיפור תפעול או תהליך פיתוח מוצר ; עד ל 0 ופו של מחזור ח" המוצר . בכל נקודה מועברים תוצרים וידע בין הפרויקט לתפעול לצורך יישום העבודה שנמסרה . יישום זה מתבצע על ידי העברת משאבים מהפרויקט לתפעול לקראת סיום הפרויקט , או באמצעות העברת משאבים תפעוליים לפרויקט בתחילתו . תפעול הוא מאמץ מתמשך המייצר תפוקות חוזרות ונשנות , תוך שימוש במשאבים שהוקצו לביצוע אותן מטלות לפי התקנים שמוסדו במחזור ח" המוצר . בניגוד לטבעו המתמשך של התפעול , פרויקטים הם מאמץ זמני . 1 . 5 . 1 . 1 ניהול תפעול ניהול התפעול הוא תחום שאינו נכלל בתכולת הניהול הרשמי של הפרויקט כפי שהוא מתואר בתקן זה . ניהול התפעול הוא תחום ניהולי שעניינו ייצור שוטף של סחורות ו / או ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ