1.4.4 משרד ניהול פרויקטים

משרד ניהול פרויקטים ( PMO - Project Management Office ) הוא מבנה ניהולי שקובע את התקנים לתהליכי משילות הפרו'קט ושמקדם שיתוף של משאבים , של מתודולוגיות , של כלים ושל שיסות . תחומי האחריות של PMO מגוונים - החל במתן תמיכה ניהולית למנהל הפרויקט וכלה באחריות בפועל לניהול ישיר של פרויקט אחד או יותר . קיימים סוגים שונים של מבני PMO בארגונים , וכולם שונים זה מזה בדרגת השליטה וההשפעה שלהם על הפרויקטים בתוך הארגון . למשל : תומך ( Supportive ) משרדים תומכים לניהול פרויקטים משמשים יועצים לפרויקט באמצעות אספקת תבניות , שיטות מיטביות , הדרכה , גישה למידע ולקחים שנלמדו מפרויקטים אחרים . PMO מסוג זה משמש מאגר המידע של הפרויקט . דרגת הבקרה של PMO-n נמוכה . שולט . ( Controlling ) משרדים שולטים לניהול פרויקטים מספקים תמיכה ודורשים עמידה בדרישות באמצעים שונים . עמידה בדרישות יכולה לכלול אימוץ מסגרות או מתודולוגיות של ניהול פרויקטים , שימוש בתבניות , בטפסים או בכלים ספציפיים או עמידה בדרישות משילות ( היענות . ( דרגת הבקרה של . HJ / JJJJ PMO-n ( Directive ) / 7 / 7 J / 7 משרדים מנחים לניהול פרויקטים נוטלים ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ