1.4.2 ניהול תיק פרויקטים

תיק פרויקטים מכיל פרויקטים , תכניות , תיקי משנה של פרויקטים ופעולות . כולם מנוהלים כקבוצה שמטרתה להשיג יעדים אסטרטגיים . הפרויקטים והתכניות שבתיק הפרויקטים אינם בהכרח תלויים זה בזה או קשורים זה לזה באופן ישיר . לדוגמה , חברת תשתיות שאחד מיעדיה האסטרטגיים הוא "מקסום התשואה על השקעותיה " יכולה לאגד בתיק הפרויקטים כמה פרויקטים בתחום נפט וגז , חשמל , מים , כבישים , רכבות ונמלי תעופה . מתוך מכלול זה , החברה יכולה לבחור לנהל את הפרויקטים שקשורים זה לזה כתכנית אחת . כל הפרויקטים שקשורים לתחום החשמל יכולים להיכלל יחד בתכנית חשמל . באופן דומה , כל הפרויקטים העוסקים במים יכולים להיכלל יחד בתכנית המים . כך , תכנית החשמל ותכנית המים הופכות לרכיבים מוכללים בתיק הפרויקטים הארגוני של חברת התשתיות . ניהול תיק פרויקטים מתייחס לניהול הריכוזי של תיק פרויקטים אחד או יותר , מתוך כוונה להשיג מטרות אסטרטגיות . ניהול תיק פרויקטים מתמקד בהבטחת בחינתם של פרויקטים ותכניות . המטרה היא לתת העדפה להקצאת משאבים , ולהבטיח ניהול עקבי של תיק הפרויקטים , שיתאים לאסטרטגיות הארגוניות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ