1.4.1 ניהול תכנית

תכנית היא קבוצה של פרויקטים , תכניות משנה ופעילויות תכנית המנוהלים בתיאום לשם הבטחת תועלות שלא ניתן להשיג בניהול כל אחת בנפרד . תכניות יכולות לכלול מרכיבי עבודה שאינם נכללים בתכולת הפרויקטים הבדידים שנכללים בתכנית . פרויקט עשוי להיכלל בתוכנית או שלא להיכלל בה , אך תכנית תמיד תכלול פרויקטים . ניהול תכנית הוא יישום של ידע , של כישורים , של כלים ושל שיטות שמטרתו לעמוד בדרישות התכנית ולהשיג תועלות ושליטה שאינן זמינות על ידי ניהול פרויקטים בנפרד . פרויקטים שנכללים בתכנית קשורים זה לזה באמצעות תפוקה או יכולת משותפת . אם יח 0 י הגומלין בין הפרויקטים מבו 00 ים רק על לקוח משותף , על 0 פק משותף , על טכנולוגיה משותפת או על משאב משותף , יש לנהל את המאמץ כתיק פרויקטים ולא כתכנית . ניהול תכנית משמעותו יצירת תלות הדדית בין הפרויקטים ו 0 יוע בהגדרת הגישה המיטבית לניהולם . להלן פעולות הקשורות לתלות הדדית : פתרון אילוצי משאבים ו / או מחלוקות שמשפיעים על כמה פרויקטים הנכללים בתכנית ; התאמת הכוונה ארגונית / אסטרטגית המשפיעה על יעדי הפרויקט והתכנית ומטרותיהם ; פתרון סוגיות וניהול שינויים בכפוף למבנה משילות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ