טבלה ‭:1-1‬ השוואה בין ניהול פרויקט, תכנית ותיק פרויקט