1.4 יחסי הגומלין בין ניהול תיק פרויקט, ניהול תכנית, ניהול פרויקט וניהול פרויקט ארגוני

כדי להבין מהם ניהול תיק פרויקט , ניהול תכנית וניהול פרויקט , חשוב לזהות את קווי הדמיון והשוני ביניהם , ולהבין כיצד הם קשורים לניהול פרויקט ארגוני . ( OPM ) ניהול פרויקט ארגוני הוא מ 0 גרת ביצוע אסטרטגית שמשתמשת בניהול פרויקטים , בניהול תכניות ובניהול תיקי פרויקט וכן בשיטות ארגוניות כדי לספק באופן עקבי וניתן לחיזוי אסטרטגיה ארגונית המניבה ביצועים טובים יותר , תוצאות טובות יותר ויתרון תחרותי בר-קיימא . האסטרטגיות הארגוניות הן שמניעות את ניהול תיק הפרויקטים , את ניהול התכנית ואת ניהול הפרויקט . מנגד , שלושתם שונים זה מזה באופן שבו כל אחד תורם להשגת היעדים האסטרטגיים . ניהול תיק פרויקטים מתואם עם האסטרטגיות הארגוניות באמצעות בחירת התכניות או הפרויקטים הנכונים , מתן עדיפות לעבודה ואספקת המשאבים הנחוצים , ואילו ניהול תכנית יוצר הרמוניה בין הפרויקטים ובין רכיבי התכנית ושולט ביחסי התלות ההדדית ביניהם כדי לממש תועלות שהוגדרו . ניהול פרויקטים מפתח ומיישם תכניות להשגת תכולה ספציפית שמונעת על ידי יעדי התכנית או על ידי תיק הפרויקטים שאליהם היא כפופה , ובסופו של דבר , על ידי האסטרטגיות הארגוניות . נ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ