1.3 מהו ניהול פרויקטים?

ניהול פרויקטים הוא "שום של ידע , של מיומנויות , של כלים ושל שיטות בפעילויות הפרויקט כדי לעמוד בדרישות הפרויקט . ניהול פרויקטים מושג באמצעות "שום ואינטגרציה של 47 תהליכי ניהול פרויקטים שמאוגד'ם בדרך לוגית , ומרכיבים את חמש קבוצות התהליכים שלהלן : ייזום ; תכנון ; ביצוע ; שליטה ובקרה ; 0 גירה . ניהול פרויקט כולל , בין היתר : זיהוי דרישות ; התחשבות בצרכים , בחששות ובציפיות השונים של בעלי העניין בעת תכנון הפרויקט ובעת ביצועו ; הקמת תקשורת פעילה , אפקטיבית ושיתופית מטבעה בין בעלי עניין , קיומה ותחזוקה ; ניהול בעל' ענ"ן והכוונתם להשגת דרישות הפרויקט וליצירת תוצרי פרויקט ; איזון בין אילוצים מתחרים של הפרויקט , הכוללים , בין היתר : 0 תכולה , 0 איכות , 0 לוח זמנים , 0 תקציב , 0 משאבים , 0 סיכונים . מאפייני הפרויקט הספציפיים ונסיבותיהם עשויים להשפיע על האילוצים שבהם יצטרך להתמקד צוות ניהול הפרויקט . בשל יחסי הגומלין בין גורמים אלה , סביר שכל שינוי בגורם אחד ייצור שינוי באחד ( או ב'ותר ) מהגורמים האחרים . לדוגמה , אם לוח הזמנים מתקצר , על פי רוב התקציב יגדל לשם הוספת משאבים לביצוע אותו היקף עבודה ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ