תרשים ‭:1-1‬ יחסי הגומלין בי / ניהול תיק פרויקטים, תכנית ופרויקט