1.2.1 יחסי הגומלין בין תיקי פרויקט, תכניות ופרויקטים

בין תיקי פרויקט , תכניות ופרויקטים מתנהלים יחסי גומלין . תיק פרויקט הוא אוסף פרויקטים , תכניות , תיקי משנה ופעולות שמנוהלים כקבוצה כדי להשיג מטרות אסטרטגיות . התכניות מקובצות בתיק פרויקט וכוללות תכניות משנה , פרויקטים או עבודה אחרת . כולם מנוהלים באופן מתואם כדי לתמוך בתיק הפרויקט . פרויקטים יחידים שנכללים בתוכנית או שאינם נכללים בה נחשבים בכל זאת לחלק מתיק הפרויקט . אף על פי שפרויקטים או תכניות הנכללים בתיק הפרויקט אינם תלויים זה בזה בהכרח או אינם קשורים זה לזה במישרין , הם קשורים לתכנית האסטרטגית של הארגון באמצעות תיק הפרויקטים של הארגון . כפי שמציג תרשים , 1-1 יש קשר בין סדרי העדיפויות והאסטרטגיות הארגוניות , בינם לבין תיקי הפרויקטים ותכניות ובינם לבין תכניות ופרויקטים בודדים . התכנון הארגוני משפיע על פרויקטים באמצעות מתן עדיפות לפרויקט המבוסס על סיכון , על מימון ועל שיקולים אחרים הנוגעים לתכנית האסטרטגית של הארגון . התכנון הארגוני עשוי לנתב את ניהול המשאבים ואת התמיכה לפרויקטים של רכיבים בהתאם לקבוצות סיכון , לסוגי העסקים ולסוגים כלליים של פרויקטים , כגון תשתיות ושיפור תהליכים .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ