1.2 מהו פרויקט?

פרויקט הוא מאמץ זמני המוקדש לייצור מוצר , שירות או תוצאה ייחודיים . טבעם הזמני של פרויקטים מעיד על כך שנקבעו עבורם התחלה וסיום מוגדרים . מועד הסיום מגיע כאשר מטרות הפרויקט הושגו או כאשר הפרויקט מופסק כיוון שהתברר שמטרותיו לא יושגו או שאינן בנות-השגה , או כאשר צורך בפרויקט חדל מלהתקיים . אפשר שפרויקט יופסק אם הלקוח ( הצרכן , נותן החסות או התומך ) מעוניין בכך . זמני אין פירושו בהכרח שמשך הפרויקט קצר . הכוונה היא למחויבות של הפרויקט ולאריכות ימיו . בדרך כלל המושג "זמני " אינו מכוון למוצר , לשירות או לתוצאה שנוצרו במסגרת הפרויקט , מאחר שמטרתם של רוב הפרויקטים היא השגת תוצאה בת-קיימא . לדוגמה , פרויקט להקמת אנדרטה לאומית יניב תוצאה האמורה להחזיק מעמד מאות שנים . פרויקטים עשויים להשפיע על החברה , על הכלכלה ועל הסביבה והשפעות אלה יאריכו ימים הרבה מעבר לפרויקטים עצמם . כל פרויקט יוצר תוצר , שירות או תוצאה ייחודיים . תוצאתו של פרויקט יכולה להיות מוחשית או בלתי מוחשית . אמנם יש פרויקטים שבהם ניתן לזהות יסודות נשנים בחלק מהתוצרים , אולם חזרה זו אינה משנה את התכונות הבסיסיות והייחודיות של מלאכת הפ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ