1.1 מטרתו של מדריך ®PMBOK

העובדה שניהול פרויקטים נחשב למקצוע מצביעה על כך שיישום של ידע , של תהליכים , של מיומנויות , של כלים ושל שיטות יכול להשפיע במידה ניכרת על הצלחתו של פרויקט . מדר PMBOK ® ך' nnm את חלקו של גוף הידע בניהול פרויקטים המוכר על פי רוב כשיטה טובה . "מוכר על פי רוב " פירושו שניתן ליישם את הידע ואת השיטות המתוארים ברוב הפרויקטים ברוב המקרים , ושקיימת ה 0 כמה כללית ביחס לערכם ולתועלתם . "שיטה טובה " משמעה ששוררת הסכמה כללית שיישום הידע , המיומנויות , הכלים והשיטות עשוי להגביר את סיכויי ההצלחה של פרויקטים רבים . "שיטה טובה " אין פירושה שיש ליישם ידע זה תמיד באופן אחיד בכל הפרויקטים . זוהי אחריותם של הארגון ו / או של צוות ניהול הפרויקטים להחליט מה ראוי לכל פרויקט נתון . מדר poon PMBOK ® ך' אוצר מילים משותף במקצוע ניהול הפרויקטים לצורך שימוש במושגים בתחום זה ויישומם . אוצר מילים משותף הוא מרכיב חיוני של תחום מקצועי . לקסיקון המונחים המקצועיים בניהול פרויקטים ( PMI Lexicon of Project Management Terms ) [ 1 ] קובע את המונחים המקצועיים היסודיים שבהם יכולים להשתמש מנהלי פרויקט , מנהלי תכנית , מנהלי תיק פ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ