1 מבוא

" מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים - { PMBOK ® Guide ) המהדורה החמישית " מספק הנחיות לניהול פרויקטים יחידים ומגדיר מושגים הקשורים לניהול פרויקטים . המדריך גם מתאר את מחזור חיי ניהול הפרויקט , את התהליכים המתייחסים אליו וכן את מחזור ח" הפרויקט . מ PMBOK ® ך'ר 7 מציג את התקן המקובל בעולם בעבור מקצוע ניהול הפרויקטים ( ראה נספח ( A 1 תקן הוא מסמך רשמי המתאר נורמות , שיטות , פרקטיקות ותהליכים מבוססים . כמו במקצועות אחרים , התקן כולל את הידע שהתפתח משיטות טובות ומוכרות של העוסקים בניהול פרויקטים , שתרמו לפיתוחו של תקן זה . שני הפרקים הראשונים של מדריך PMBOK ® הנם מבוא למושגי מפתח בתחום ניהול הפרויקטים . פרק 3 מסכם את קבוצות התהליכים וסוקר את יחסי הגומלין בין עשרת תחומי הידע וחמש קבוצות התהליכים . פרקים 4 עד 13 הנם המדריך לגוף הידע בניהול פרויקטים , ובהם סקירת התשומות , התפוקות , הכלים והשיטות הרלוונטיים . נספח A 1 הוא התקן לניהול פרויקט והוא מציג את התהליכים , התשומות והתפוקות שנחשבים יעילים ברוב הפרויקטים רוב הזמן . פרק זה מגדיר כמה מונחי מפתח ואת יחסי הגומלין בין ניהול תיק פרויקטים , ניהול ת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ