תוכן עניינים

. 1 מבוא 1 1 . 1 מטרתו של מדריך ה- 2 PMBOK ® 1 . 2 מהו פרויקט ? 3 1 . 2 . 1 יחסי הגומלין בין תיקי פרויקט , תכניות ופרויקטים 4 1 . 3 מהו ניהול פרויקטים ? 5 1 . 4 יחסי הגומלין בין ניהול תיק פרויקטים , ניהול תכנית , ניהול פרויקט וניהול פרויקטים ארגוני 7 1 . 4 . 1 ניהול תכנית 9 1 . 4 . 2 ניהול תיק פרויקטים 9 1 . 4 . 3 פרויקטים ותכנון אסטרטגי 10 1 . 4 . 4 משרד ניהול פרויקטים 11 1 . 5 יחסי הגומלין בין ניהול פרויקט , ניהול תפעול ואסטרטגיה ארגונית 12 1 . 5 . 1 ניהול תפעול וניהול פרויקטים 12 1 . 5 . 2 ארגונים וניהול פרויקטים 14 1 . 6 ערך עסקי 15 1 . 7 תפקיד מנהל הפרויקט 16 1 . 7 . 1 תחומי האחריות של מנהל הפרויקט ומיומנויותיו 17 1 . 7 . 2 כישורים בינאישיים של מנהל פרויקט 17 1 . 8 גוף הידע בניהול פרויקטים 18 . 2 השפעות ארגוניות ומחזור ח" פרויקט 19 2 . 1 השפעות ארגוניות על ניהול פרויקטים 20 2 . 1 . 1 תרבויות וסגנונות ארגוניים 20 2 . 1 . 2 תקשורת ארגונית 21 2 . 1 . 3 מבנים ארגוניים 21 2 . 1 . 4 נכסי תהליכים ארגוניים 27 2 . 1 . 5 גורמים סביבתיים של הארגון 29 2 . 2 בעלי עניין בפרויקט ומשילות 30 2 . 2...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ