מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים ‭PMBOK Guide‬

n'wn n מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים ( PMBOK ® Guide ) מהדורה חמישית A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK ® Guide ) Fifth Edition This publication is a Hebrew translation of A Guide to the Project Management Body of Knowledge ( PMBOK ® Guide ) - Fifth Edition copyright © 2013 by the Project Management Institute . ISBN : 978-1-935589-67-9 is copyrighted material of and owned by , Project מדריך ג / ף הידע בניהול פרויקטים - מהדורה חמישית Management Institute , Inc . ( PMI ®) . © Copyright ( 2014 ) . This publication is a translation of the English Language publication , A Guide To The Project Management Body of Knowledge ( PMBOK ® Guide ) - Fifth Edition , which is copyrighted material of and owned by the Project Management Institute , Inc . ( PMI ®) . © Copyright ( 2013 ) . This publication has been translated and published with the permission of PMI . Unauthorized reproduction of this material is strictly prohibited . This publication is a translation of the Engl...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ