שבויה בת"ח-ת"ט הקונפליקט הדתי, המנהגי והאנושי

תמר שלמון מאק שתי מערכות יסוד של מנהגים נוצרו בימי הביניים בתחומה של יהדות אשכנז : מנהג יהודי המערב , המכונה "מנהג ריינוס , " ומנהג ארצות מרכז אירופה ומזרחה הידוע בשם " מנהג אושטרייך . " ההבדלים העיקריים בין מנהגי שני האזורים נוגעים בעיקר לענייני תפילות ומועדים , ומעט לענייני ממונות ומסים , אבלות , מילה , מאכלות אסורים . בנושאים אלה דן שלמה שפיצר ' , ובפרטנות רבה — יצחק זימר . אבל הבדלים קיימים גם בכמה תחומים של דיני המשפחה , ואלה עדיין לא נחקרו לעומקם . מאורעות ט"ת-ח"ת בפולין העלו אל סדר היום בעיות הלכתיות חמורות , ובהן כאלה הכרוכות במקומן של שתי מערכות המנהגים בחיי ההלכה באירופה . במרכז האירוע שיתואר להלן והדיון שנכרך בו ניצבה שאלת מעמדן של נשים שנשבו בידי נוכרים ; מעמד זה תלוי במידה רבה בהבדלים בין מנהגי ריינוס למנהגי אושטרייך ובהבנת הפסיקה הרבנית בפרשה זו . א בשנים ( 1649-1648 ) ט"ת-ח"ת פקד אסון את קהילות מזרח אירופה בעת מרד הקוזאקים והאוקראינים בראשות בוגדאן חמיילניצקי . ברקע עמדה עוינות עצומה שחשו האוקראינים מסיבות דתיות , אתניות וחברתיות כלפי פולין , שבשלטונה חיו , ובפרט כלפי הא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן