איסור "פת עכו"ם" בין כסה לעשור להתהוותו של מנהג ולמשמעותו

יוסף ג' וולף מוקדש בהוקרה ובהערצה לרב פרופ זימר , תלמיד חכם , חוקר דגול וחבר נאמן א " אף מי שאינו נוהר מפת של כותים , בעשרת ימי תשובה צריך ליוהר . " כך קובע רבי 2 יוסף קארו ב"שולחן ערוך ' . " קביעה זו מבוססת על דברי רבי יעקב בעל "הטורים : " ירושלמי ר"ח מפקיד לרב אי את יכול למיכל כולי שתא בטהרה אכול ואי לא אכול שבעה ימים בשתא וכתב אבי"ה קבלתי אלו הם שבעה ימים שבין ר"ה ליוה"כ ע"כ וקורא אותן ז' ימים לפי שבר"ה לא היה צריך להזהר לאכול בטהרה שפשיטא שיאכל בטהרה שחייב אדם לטהר עצמו ברגל ולא נשאר עדיין אלא ז' ימי חול שהוצרך להזהירו עליהן וע"כ נוהגין באשכנז שאף מי שאינו נזהר מפת של עו"ג בעשי"ת הוא נזהר : ואולם דברי הראבי ) ה" רבי אליעזר בן יואל הלוי , 1220-1140 לערך ) עצמו שונים : גרסי' בירושלמי פרק קמא דשבת ר' חייא רבה מפקיד לרב : אין אתה יכול מיכיל 5 כל שתא בטהרה אכיל ואין לו תהא אכיל שבעה יומין בשתא . מכן היה רבי פנחס 6 בן יאיר אומר : זריזות מביא לידי נקיות , נקיות מביא לידי טהרה וכר . ' וקבלתי שאלו שבעה ימים הם שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים . ו שלחן ערוך , אורח חיים , סי' תרג . 2 שם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן