מבוא

ראשיתו של קובץ זה בהרצאות שנישאו בכנס בינלאומי בנושא "המנהיג והמנהג באשכנז , " שהתקיים באוניברסיטת בר אילן לכבודו של חברנו ועמיתנו פרופ' יצחק ( אריק ) זימר , לרגל פרישתו לגמלאות . בהרצאות אלו באו לידי ביטוי שני המוקדים של פעילותו המחקרית הברוכה של פרופ' זימר : חקר התפתחותם של מנהגי קהילות אשכנז בימי הביניים ובראשית העת החדשה מחד גיסא , וחקר תולדות הרבנות באותן ארצות מאידך גיסא . התעניינות זו של זימר הניבה את ספריו "עולם כמנהגו נוהג" ו"גחלתן של חכמים" ושורה ארוכה של מאמרים שפרסם בכתבי עת שונים ( ראו בביבליוגרפיה בסוף הקובץ . ( ההרצאות עובדו והורחבו , והן הבסיס לקובץ שלפנינו המוגש לקהל החוקרים והקוראים . גם נוספו להן מאמרים של חוקרים שלא יכלו להשתתף בכנס , אבל ביקשו לחלוק כבוד לבעל היובל . כל המאמרים , הערוכים בסדר האל"ף בי"ת של שמות כותביהם , מסתמכים על מחקריו של זימר , מרחיבים את הדיבור בנושאים שהוא התחיל בטיפול המחקרי בהם , לעתים גם חולקים על ממצאיו . בכולם מורגשת החיוניות והמקוריות של עבודתו של פרופ' זימר . בכל מחקריו על המנהגים הוא הראה את ההקשרים הרבים העומדים ברקע המנהג , החל בפרש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן