מחקרים בתולדות יהודי אשכנז

ספר יובל לכבוד יצחק ( ארק ) זימר עורכים גרשון בקון דניאל שפרבר אהרן נימאני הוצאת אוניברסיטת בר אילן מחקרים בתולדות יהודי אשכנז ספר יובל לכבוד יצחק ( אריק ) זימר מחקרים בתולדות יהודי אשננז ספר יובל לכבוד יצחק ( אריק ) זימר עורכים גרשון בקון דניאל שפרבר אהרן גימאני  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן