לוח ‭12.9‬ ההון העצמי, התזרים ועושרם של בעלי המניות של חברת ''אומגה בע‭/'מ"‬ לפני ואחרי תשלום המזומנים לבעלי המניות באמצעות תשלום דיבידנד או באמצעות רבישת מניות בחזרה