השפעת הרכישה בחזרה על ערך הספרים של ההון העצמי ועל ערך השוק שלו

בדומה לחלוקת דיבידנד , גם רכישת מניות חזרה מבעלי המניות כרוכה בתשלום מזומנים . לכן ערך הספרים של ההון העצמי יורד כתוצאה מהרכישה בחזרה , כפי שהוא יורד גם בעת חלוקת דיבידנד . אולם בעת חלוקת דיבידנד נשאר מספר המניות ללא שינוי ובשל חלוקת הדיבידנד יורד ערך הספרים של כל המניות באותה מידה . גס מחיר המניה ביום ה"אקס דיבידנד" יורד כפי שכבר ראינו . בעת רכישה בחזרה קטן ערך הספרים של ההון העצמי , אולם בדרך שונה ו מספר המניות קטן וכך גם ערך הספרים של ההון העצמי . לעומת זאת , הרכישה בחזרה גוררת במקרים רבים עלייה במחיר המניה . דוגמה לחברת '' אומגה בע '' מ" יש 100 , 000 מניות בעת שהיא מודיעה על חלוקת דיבידנד בסך ₪ 440 , 000 או ₪ 4 . 40 למניה . מחיר המניה ביום הקודם ליום ה '' אקס דיבידנד' מתייצב על , ₪ 20 וכך שווי ההון העצמי של החברה לפני יום ה"אקס" הוא 2 מיליון . ₪ ביום ה"אקס" יורד מחיר המניה , ₪ 15 . 60-ל * כמוצג בחלופת "חלוקת דיבידנד" בלוח . 12 . 9 שווי ההון העצמי הנותר בחברה הוא 1 . 56 מיליון ( ₪ מספר המניות אינו משתנה ונשאר כשהיה , . 100 , 000 עושרם של בעלי המניות בחלופה זו הוא 2 מיליון . ₪ לפני ח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ