תרשים ‭12.7‬ סן־ כל הדיבידנדים והרכישות בחזרה בארה"ב, 1984 עד 2000 מקור ; נתוני לוח ‭12.8‬