מקור: ‭Aggregate Corporate Payout Policy", Unpublished paper. Feb. 2004.A. K. Dittmar and R. F. Dittmar, "Stock Repurchase Waves: An Explanation of the Trends in‬ לוח ‭12.8‬ סך כל הרווח הנקי, הדיבידנדים והרכישות בחזרה בארה''ב והיחסים ביניהם, 1984 עד 2000