12.10 חלופה לחלוקת דיבידנד: רכישה בחזרה של מניות החברה

חלוקת דיבידנד היא למעשה העברת תזרים מזומנים מהחברה לבעלי מניותיה . כפי שראינו , שוק ההון מצפה ליציבות על פני זמן ברמת הדיבידנד שהחברה מחלקת , ועל פי רוב הוא " מעניש" את החברה המקטינה את הדיבידנד בירידה חדה במחיר המניה . תופעה זו גורמת למדיניות דיבידנד שמרנית מאוד ברוב החברות : הדיבידנד לא יגדל כל עוד החברה אינה בטוחה ברמת ביטחון גבוהה למדי שיש ביכולתה לתמוך ברמת הדיבידנד החדשה בטווח הארוך . מאותה סיבה הקטנת דיבידנד נעשית רק במקרים קיצוניים . חברות רבות פונות לגיוס הון עצמי חיצוני כאשר תזרים המזומנים אינו מספיק למימון חלוקת הדיבידנד , ובלבד שהדיבידנד לבעלי המניות לא יקטן . במקרים כאלה החברה מחלקת מזומנים לבעלי המניות מצד אחד , אך מצד שני היא מגייסת מזומנים בשוק ההון באמצעות הנפקת הון עצמי ונושאת בעלות ההנפקה . חלופה גמישה יותר להעברת מזומנים מהחברה לבעלי המניות היא פעולת הרכישה בחזרה stock Repurchase ) או . ( Stock Buyback בחלופה זו החברה רוכשת בחזרה חלק ממניותיה , ובדרך כלל היא עושה זאת באחת משלוש דרכים ח פעולות בשוק הפתוח , כלומר , רכישה הדרגתית " ) איסוף ( " של חלק ממניות החברה 39 בב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ