תרשים ‭12.6‬ מכפיל הרווח ההי0סורי והרווח הנקי של חברות תל-אביב 100 ומדד תל-אביב 100 בשנים ‭1997‬ עד 2006