מכפיל הרווח הנקי

מכפיל הרווח הנקי ( Earnings Multiplier ) מבטא את היחס בין שווי המניה ובין הרווח למניה י - ? מכפיל הרתח הנקי המכפיל הוא כלי עזר לבחינת היחס בין השווי הכלכלי של המניה לבין מחירה בשוק . כאשר מציבים במונה את השווי הכלכלי , מתקבל מכפיל המבטא את ש ו ו י המניה כמכפלה של הרווח למניה הצפוי בתקופה הבאה . לדוגמה , אם הרווח למניה הצפוי בשנה הבאה הוא ₪ 5 ואם השווי הכלכלי ( שחושב בעזרת מודל הצמיחה הקבועה , למשל , או בעזרת מודל אחר ) הוא , ₪ 40 מכפיל הרווח הוא ( 40 / 5 ) 8 והמשמעות היא ששווי המניה הוא פי 8 מהרווח למניה הצפוי בשנה הקרובה . כאשר בחישוב המכפיל מציבים במונה את מ ח י ר השוק במקום את השווי הכלכלי , מקבלים את המחיר כמכפלה של הרווח למניה הצפוי בשנה הקרובה . לפיכך , אס מחיר השוק הוא , ₪ 36 המכפיל המתקבל הוא ( 36 / 5 ) 72 והמשמעות היא שהמחיר נמוך מהשווי הכלכלי של המניה : השווי הוא ₪ 8 לכל שקל של רווח למניה אך המחיר הוא ₪ 7 . 20 בלבד . אמנם אפשר להשוות את מחיר המניה ישירות לשווייה הכלכלי בלא לעשות שימוש במכפיל , אך בהשוואה בחתך של מניות שונות וכן בהשוואת שווייה של מניה מסוימת או בהשוואת מדד מני...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ