12.9 מכפיל הרווח הנקי ומכפיל ההון העצמי

בבואנו להעריך את שווי המניות נעשה לעתים קרובות שימוש במכפיל הרווח ובמכפיל ההון העצמי . אפשר להרחיב את ניתוח שווי המניה על פי מודל הצמיחה הקבועה ולהראות את הקשר בין המכפיל לבין הרווחיות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ