לוח ‭12.7‬ נתונים מאזניים ונתוני רווח והפסד של חבות "קור-עוז בע"מ" וחישוב שיעור התשואה על ההון העצמי (הנתונים ‭₪-ב‬ להוציא היחסים הפיננסיים)