12.8 ניתוח רווחיות החברה

כפי שראינו , קיים קשר הדוק בין שווי המניה לבין רווחיות השקעות החברה . כיצד נאמוד את הרווחיות של השקעות החברה בעתיד ? המפתח לכך הוא בהפרדת שיעור התשואה על ההון העצמי { ROE ) למרכיביו וכך נוכל להעריך כל מרכיב בנפרד . נוכל לעשות זאת בעזרת חישוב וניתוח היחסים הפיננסיים ( Financial Ratio Analysis ) של החברה . תחילה נגדיר את שיעור התשואה על ההון העצמי של החברה י כלומר , זהו הרווח הנקי לשקל הון עצמי . נכפול ונחלק את הצד הימני של המשוואה במכירות ונקבל : כמו כן נכפול ונחלק את הצד הימני של המשוואה בסך נכסי החברה ונקבל . ? אנו רואים אפוא כי ROE-T ) הוא מכפלה של שלושה מרכיבים  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ