לוח ‭12.6‬ הרווח למניה, הדיבידנד למניה ושווי המניה בחלופות השונות של שיעור ההשקעה בחזרה ושל רווחיות ההשקעה