הערך הנוכחי של פוטנציאל הצמיחה

כפי שראינו , שווי החברה כאשר , ROE = ke כלומר , בהיעדר פוטנציאל צמיחה , הוא ! p = $ - " K כדי לבחון את השווי הנוכחי של פוטנציאל הצמיחה של החברה נשווה את ערך המניה בשני מצבים ; ללא פוטנציאל צמיחה י = - ! ( ללא הצמיחה ^( "V כאשר יש פוטנציאל צמיחה ! ? ( ( 1 - - £ ) < p ? , ( עם = הצמיחה ^( K-br ההפרש בין הביטויים הללו הוא הערך הנוכחי של פוטנציאל הצמיחה : \ -b 1 = e , ( פוטנציאל הצמיחה P \ ' ( k -br K לוח 12 . 6 מציג את נתוני הרווח ואת הדיבידנד למניה של חברה בשלוש הנחות חלופיות לגבי מדיניות הדיבידנד כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיעור ההשקעה בחזרה { b ) ושיעור התשואה על ההשקעה בחזרה של ההון העצמי ? . ( ROE ) . 1 החברה מחלקת לבעלי המניות את כל הרווח כדיבידנד ואינה משקיעה בחזרה בחברה , כלומר . 6 = 0 בחלופה זו שיעור התשואה על ההשקעה בחזרה אינו משפיע על שווי המניה . בלוח 12 . 6 הנחנו ששיעור התשואה על ההון העצמי בחלופה זו הוא , 30 % אך נתון זה אינו משפיע על שווי המניה כי החברה אינה מנצלת את פוטנציאל ההשקעה שלה . . 2 שיעור ההשקעה בחזרה הוא , 10 % כלומר , / 7 = 0 . 2 ושיעור התשואה על ההשקעה הוא , 30...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ