12.7 מדיניות הדיבידנד, רווחיות ההשקעות ושווי המניה

בפרק 5 הצגנו כמה מודלים להערכת שוויין של מניות ו מודל היוון הדיבידנדים , מודל הצמיחה הקבועה , הרחבות של מודל הצמיחה הקבועה , ומודל CAPM והרחבותיו . עד כה לא ניתחנו ישירות את הקשר בין רווחיות החברה לבין שווי מניותיה . מודל הצמיחה הקבועה הוא מסגרת טובה מאוד לניתוח הקשר הזה , ובעזרתו נראה כי מדיניות הדיבידנד קשורה לרווחיות של 27 ממצאים אמפיריים אכן מצביעים על קיומו של '' אפקט קליינטורה . '' ראו למשל : R . Richardson Pettit , "Taxes , Transactions Costs and the Clientele Effect of Dividends , " The Journal of Financial Economics ( December 1977 ) , pp . 419-436 ; Y . Grinstein and R . Michaely , "Institutional Holdings and Payout Policy" , Journal of Finance ( June 2005 ) , pp . 1389-1426 ; . [ . R . Grahamn and A . Kumar , "Do Dividend Clienteles Exisit ? Evidence on Dividend Preferences of Retail Investors " , Journal of Finance ( June 2006 ) , pp . 1305-1336 ; M . A . Desai and L Jin , "Institutional Tax Clienteles and Payout Policy " , Working Paper , March 2008 . השקעות החברה , לשיעור...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ