לוח ‭12.5‬ תוצאות המסחר סביב יום ה"אקס דיבידנד‭:"‬ דוגמה