חלופה ‭:'ג‬ שיווי המשקל בשוק משקף את יחסי הכוחות בין מעדיפי הנטו למעדיפי הברוטו