חלופה ‭:'ב‬ שיווי המשקל בשוק נקבע על ידי משקיעים מעדיפי ברוטו