לוח ‭12.4‬ שיעור התשואה לפני מס ואחיי מס בחברות זהות בעלות מדיניות דיבידנד שונה חלופה ‭.'א‬־ שיווי המשקל בשוק נקבע על ידי משקיעים מעדיפי נטו