לוח ‭12.3‬ שיעור התשואה לפני מס ואחרי מס בחברות זהות בעלות מדיניות דיבידנד שונה הנחה: שיעור המס על רווח ההון זהה לשיעור המס על הדיבידנד