הנימוקים בזכות מדיניות דיבידנד נמוך

שני הנימוקים העיקריים התומכים בקביעת שיעור דיבידנד נמוך הם י . 1 שיעור המס על הדיבידנד גבוה משיעור המס על רווחי הון . 2 הוצאות ההנפקה הנדרשות בגיוסי הון עצמי המס על הדיבידנד : אחד הטיעונים המרכזיים בזכות חלוקת דיבידנד נמוך נעוץ במס הגבוה המוטל על הדיבידנד לעומת המס הנמוך יחסית שחל על רווחי הון במערכות מיסוי רבות . נפתח בדוגמה פשוטה שבה שיעור המס על הדיבידנד שווה לשיעור המס על רווח ההון וכל המשקיעים חייבים בשיעור מס זהה . נתונות שתי חברות , B-1 A שרמת הסיכון שלהן זהה ושיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי שלהן הוא 25 % על התזרים לפני מס . שיעור המס הוא 36 % ולכן שיעור התשואה הנדרש אחרי מס הוא 16 % י 25 % «( 1-0 . 36 ) = 16 % שווי המניה של חברה A בסוף השנה צפוי להיות . P * בהנחה שהחברה אינה מחלקת דיבידנדים , התשואה על המניה היא כולה מרווח ההון ומחיר המניה בתחילת השנה , , P £ הוא : p A _ I ? . 25 נניח ששווי המניה של חברה B בסוף השנה צפוי להיות . P" בהנחה שהחברה מחלקת דיבידנד בסך ^/ ן " בסוף השנה , מחיר המניה בתחילת השנה , , PQ B הוא . ? P - 1 . 25  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ