הנימוקים בעד מדיניות דיבידנד גבוה

כמה נימוקים תומכים בקביעת שיעור דיבידנד גבוה ? . 1 משקיעים רבים מעדיפים מניות המחלקות דיבידנד גבוה . . 2 הדיבידנדים משמשים את מנהלי החברה להעברת "איתותים" לבעלי המניות . . 3 הדיבידנדים משמשים כאמצעי לשינויים במנוף הפיננסי של החברה . A הדיבידנדים משמשים לצמצום ניגודי העניינים בין בעלי המניות של החברה לבין מנהליה . . 5 הטענה כי '' עדיפה ציפור אחת ביד משתי ציפורים על העץ : '' הדיבידנדים מקטינים את הסיכון של בעלי המניות . . 6 הדיבידנדים משמשים צינור להעברת עודפי מזומנים מהחברה לבעלי המניות . העדפת מניות המחלקות דיבידנד גבוה : משקיעים רבים מעדיפים מניות המחלקות דיבידנד גבוה , וזאת על אף שיעור המס הגבוה יחסית המוטל על הדיבידנד , כפי שנראה בהמשך . אחת הסיבות לכך היא התנהגותית . משקיע המעוניין בתזרים מזומנים מההשקעה במניות יכול לבחור מניות המחלקות דיבידנד גבוה יחסית , או לחלופין לבחור מניות המחלקות דיבידנד נמוך תוך נקיטת אסטרטגיה של מכירת חלק מהמניות בתיק ההשקעה בכל פרק זמן רצוי . משקיעים רבים אינם רואים חלופות אלה כחלופות שוות גם בלא להתחשב בעלויות הכרוכות בעסקה של מכירת המניות ובמס המוטל על ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ