לוח ‭12.2‬ עושרם של בעלי המניות בחברת "פלקסי-דיב בע'ימ" בהנחות שונות לגבי הדיבידנד הנחה: שוק ההון משוכלל