12.6 הטיעונים בדבר השפעת מדיניות הדיבידנד על שווי החברה

שאלת ההשפעה של מדיניות הדיבידנד על שווי החברה היא שאלה סבוכה הנתונה בוויכוח לוהט זה שנים רבות . יש הטוענים שדיבידנד גבוה מעלה את שווי החברה , ולעומתם אחרים טוענים שדווקא דיבידנד נמוך עושה זאת , וכפי שניתן לצפות , יש הטוענים שמדיניות הדיבידנד אינה משפיעה על שווי החברה . להלן נסקור את מגוון הדעות השונות ואת הסיבות והטיעונים העומדים בבסיסם . סדר הסקירה יהיה כלהלן rt נפתח בהנחה ששוק ההון הוא שוק משוכלל ונביא את טענתם של מילר ומודליאני משנת 1961 הגורסת כי מדיניות הדיבידנד אינה משפיעה על שווי החברה . . 2 נסקור את הטיעונים שעל פיהם כדאי לחברה לחלק דיבידנד גבוה . . 3 נסקור את הטיעונים שעל פיהם כדאי לחברה לחלק דיבידנד נמוך . . 4 נסיים בטענה שמדיניות הדיבידנד אינה משפיעה על שווי החברה גם כאשר שוק ההון אינו משוכלל . טענה זו מבוססת על "אפקט הקליינטורה '' שיוסבר להלן .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ