12.5 הגבלות חוקיות על חלוקת דיבידנד

ההגבלות החוקיות על חלוקת דיבידנדים שונות כמובן ממדינה למדינה ומשתנות גם על פני זמן . בארה"ב , בבריטניה ובאיחוד האירופי ההגבלות מתמקדות בעיקר במבחן הרווח ובמבחן כושר הפירעון . ככלל , מבחן הרווח נועד להגביל את הדיבידנד לכך שהוא יחולק מרווחי החברה ולא יביא לידי הפחתת ההון העצמי שלה . מבחן כושר הפירעון נועד להבטיח שהחברה לא תחלק דיבידנד כאשר היכולת של פירעון חובותיה נמוך או הסכום שתחלק יפגע במידה ניכרת בסיכוייה לעמוד בפירעון החובות . נתמקד תחילה במגבלות החלות בארה"ב . ברוב המדינות בארה"ב קיים חוק הנקרא , Capital impairment Rule האוסר על חלוקת דיבידנד בסכום הפוגע  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ