מדיניות דיבידנד במדינות שונות

הנהלת החברה קובעת את שיעור הדיבידנד מתוך הרווח על סמך שיקולים הקשורים בחברה וגם על סמך שיקולים "סביבתיים" שאינם קשורים בה . שיקולי החברה עצמה כוללים , למשל , את מגוון ההשקעות העומדות בפניה ואת רווחיותן , את האיתותים שהחברה מעוניינת להעביר לבעלי המניות , את מידת ההתאמה של הדיבידנדים לרווחי החברה בטווח הקצר ובטווח הארוך ועוד . נוסף על שיקולים אלה יש כאמור גם שיקולים "סביבתיים" והללו שונים לעתים בענפי המשק השונים ובעיקר במדינות השונות . כמה משתנים עיקריים משפיעים על מדיניות הדיבידנד של החברות במדינות שונות : שיעורי הצמיחה במשק : שיעור צמיחה גבוה במשק הוא בדרך כלל תוצאה של תהליך היווי הון מוצלח שהמגזר העסקי נוטל בו חלק מרכזי והוא עתיר השקעות אטרקטיביות . ביצוע ההשקעות מצריך הון והחברות נוטות להקטין את שיעור הדיבידנד שהן מחלקות מתוך הרווח ולהפנות חלק גדול יותר מהרווחים להשקעה . בשל ההבדלים הגדולים בין שיעורי הצמיחה במדינות שונות , גם הנטייה לחלק דיבידנדים שונה בהן . הבדלים בעומס המס על דיבידנדים : המס על דיבידנדים שונה ממדינה למדינה . סכום המס הכולל נקבע על ידי שיעור המס בחברה המעניקה את הד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ