תרשים ‭12.3‬ דוגמאות לסדרות דיבידנדים על פני זמן על פי מודל לינסנר