הדיבידנדים יציבים יותר על פני זמן בהשוואה לרווחי החברה

6 חברות בארה"ב מפגינות נטייה בולטת למנוע שינויים ברמת הדיבידנד . כמה סיבות לכך art ' הדיבידנד מושפעת במידה רבה מההערכה של ההנהלה בדבר היכולת להתמיד ברמת הדיבידנד הנוכחית . גם כאשר הרווח עולה , בדרך כלל החברה אינה מזדרזת להעלות את הדיבידנד אלא אם כן היא משוכנעת כי תהיה מסוגלת להתמיד בתשלום הדיבידנד המוגדל לאורך זמן . כאשר חלה ירידה ברווחים , החברה נוטה לא למהר ולהקטין את הדיבידנד בהתאם , כי הקטנת הדיבידנד משגרת איתות שלילי לשוק ההון ועלולה להתפרש כאילו החברה מעריכה שירידת הרווחים אינה זמנית אלא עלולה להתמיד גם להבא . במקרה כזה סביר להניח ששוק ההון יגיב בהורדת שווי המניות של החברה , תגובה שתפגע בעושרם של בעלי המניות . תיאור הקשר בין הרווחים לבין הדיבידנדים כפי שראינו עד כה מבוסס על בחינת היחס שבין סך כל הרווחים של חברות ציבוריות בארה"ב ובין סך כל הדיבידנדים שחילקו על פני זמן . הסיבה לקשר זה נעוצה באופן שבו הנהלות החברות - כל אחת כשלעצמה - קובעות את מדיניות הדיבידנד שלהן . כבר באמצע שנות החמישים של המאה העשרים ערך ג'ון לינטנר סקר מנהלים על אודות מדיניות הדיבידנד במטרה לחשוף את השיקולים ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ