תרשים ‭12.2‬ הרווח והדיבידנד של חברת Apple ושל מדגם הכולל 22 חברות מהגדולות הרשומות בבורסת ניו-יורק, ‭2007 7ע 1988‬