רמת הדיבידנד מושפעת מרמת הרווחים

מאחר שהדיבידנדים משולמים מתוך הרווחים , אפשר לצפות לכך שהם יהיו קטנים מהרווחים . תרשים 12 . 2 מציג את הרווחים ואת הדיבידנדים של חברת Apple ושל מדגם הכולל 22 חברות ציבוריות מהגדולות הנסחרות בבורסת ניו-יורק , בשנים 1998 עד . 2007 הנתונים של חברת , Apple המוצגים בחלק העליון של התרשים , מדגימים את היציבות בסכום הדיבידנד ששולם על אף השינויים החדים ברווח הנקי שחלו במשך התקופה . החלק התחתון של התרשים , המציג את הנתונים המצרפיים של 22 החברות , מראה גם הוא את היציבות היחסית של הדיבידנד ביחס לרווח . כן הוא מלמד שהדיבידנדיס קטנים בממוצע מהרווח הנקי . החלק הבלתי מחולק של הרווח נצבר בחברה לצורך השקעה חוזרת . שיעור הדיבידנד מתוך הרווח ( Payout Ratio ) הלך וקטן בשנים האחרונות . כפי שנראה בהמשך הפרק , מגמה זו מוסברת בכך שהזרמת הון לבעלי המניות נעשית בשנים האחרונות גם באמצעות רכישת מניות בחזרה , כתחליף לחלוקת דיבידנד .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ