12.4 מאפיינים של מדיניות הדיבידנד

יש לבחון את ההיבט המעשי של מדיניות הדיבידנד , דהיינו , את הקשר האמפירי שנמצא בעבר בין הדיבידנד לבין הרווח . נתוני העבר בארה"ב על פני עשרות השנים האחרונות מצביעים על כמה מאפיינים בולטים it רמת הדיבידנד מושפעת מרמת רווחי החברה אך מפגרת אחריה : הדיבידנדים גדלו לאחר שחל גידול ברווחים וקטנו לאחר שהרווחים קטנו . . 2 הדיבידנדים נוטים להיות '' מקובעים , (" sticky" ) דהיינו , הם אינם נוטים להשתנות בטווח הקצר גם כאשר חל שינוי ברווחים . במיוחד בולטת העובדה שהחברות אינן ממהרות להקטין את הדיבידנד גם כאשר רווחי החברה קטנים . . 3 מאפיין זה נובע במידה רבה משני המאפיינים הראשונים ו לאורך זמן הדיבידנדים מהווים סדרה יציבה יותר ותנודתית פחות על פני זמן בהשוואה לרווחי החברה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ