12.3 מדדים לגודל הדיבידנד

בהכריזה על הדיבידנד החברה קובעת מה יהיה הסכום שישולם בגין כל מניה . זהו הדיבידנד למניה , או . Dividend per share בנוסף לסכום הדיבידנד , החברה ובעלי המניות מייחסים חשיבות רבה לשיעורו של הדיבידנד ביחס לרווח למניה וביחס למחיר המניה . נהוג להשתמש בשני מדדים חשובים המבטאים את גודלו היחסי של הדיבידנד : . 1 שיעור תשואת הדיבידנד ( Dividend Yield ) . 2 שיעור הדיבידנד מתוך הרווח ( Payout Ratio ) שיעור תשואת הדיבידנד : שיעור תשואת הדיבידנד מודד את הדיבידנד למניה כאחוז ממחיר המניה . לדוגמה , אם משקיע רוכש מניה בתחילת השנה במחיר של ₪ 40 והדיבידנד השנתי למניה הוא בסך , ₪ 2 הדיבידנד הוא בשיעור של 5 % מהסכום שהושקע במניה ואכן שיעור תשואת הדיבידנד לשנה זו הוא : 5 ° / 0 ככלל , התשואה לבעל המניה כוללת שני מרכיבים . דיבידנד ורווח הון . שיעור התשואה על המניה כולל את המרכיב של שיעור תשואת הדיבידנד ואת שיעור התשואה של רווח ההון . ( Capital Gains Yield ) המרכיב השני מודד את רווח ההון הנוצר מההשקעה במניה כאחוז ממחיר המניה . אם המשקיע לעיל מוכר את המניה בסוף השנה במחיר של , ₪ 46 רווח ההון הוא ₪ 6 ושיעור רווח הה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ