תרשים ‭12.1‬ ציר זמן טיפוסי של חלוקת דיבידנד: דוגמה